Ý nghĩa

Giúp nhân viên khách sạn có thể xử lý tách 1 booking đoàn thành 2 hay nhiều booking đoàn khác nhau

Chú ý

Tất cả các tài khoản đều có thể sử dụng chức năng này

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Thao tác tách booking ra khỏi đoàn đang đặt theo hướng dẫn sau:
http://help.ezcloud.vn/hướng-dẫn-thao-tac-cơ-bản-tren-version-3-0/hướng-dẫn-tach-ghep-phong/hướng-dẫn-tach-phong-ra-khỏi-doan-version-30

Bước 2 : Thao tác gộp các booking lẻ mới tách thành 1 đoàn theo hướng dẫn sau:
 http://help.ezcloud.vn/hướng-dẫn-thao-tac-cơ-bản-tren-version-3-0/hướng-dẫn-tach-ghep-phong/hướng-dẫn-ghep-phong-khach-lẻ-khach-doan-version-30


Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?