Ý nghĩa

Giúp khách sạn thay đổi phòng cho phòng khách lẻ và khách đoàn.

Hướng dẫn thao tác

Bước 1: Đầu tiên khách sạn cần vào sơ đồ timeline -> chuột phải vào phòng cần đổi phòng-> chọn tab Chuyển phòng.

Bước 2: Sau khi ấn tab "Chuyển phòng", ta chọn loại phòng mới và phòng mới cho khách-> nhập lý do và ấn lưu lại.

=> Đã chuyển phòng thành công.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?