Ý nghĩa

Giúp nhân viên khách sạn có thể xử lý giảm giá - bỏ giảm giá khách lẻ trong trường hợp có thay đổi

Chú ý

Tất cả các tài khoản đều có thể sử dụng chức năng này

Hướng dẫn sử dụng

Giả sử ta cần thực hiện các thao tác trên cho booking Ezcloud như ảnh => vào chi tiết booking

Trường hợp cần giảm giá:

Tích vào biểu tượng bút chì ở phần giá

Nếu muốn giảm giá theo phần trăm hoặc theo số tiền thì tích chọn 1 ô và nhập giá trị sau đó lưu lại

Trường hợp cần bỏ giảm giá:

Tích vào biểu tượng bút chì ở phần giá => Tiến hành xóa giá trị trong ô giảm giá và lưu lại


Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?