Ý nghĩa

Giúp khách sạn cấu hình thêm hạng phòng, số phòng

Chú ý

Chỉ tài khoản quản lý, chủ khách sạn có quyền cấu hình phần này.

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Thao tác chọn Hệ thống -> Phòng và Giá

Bước 2: chọn Tab Loại Phòng -> chọn Thêm Loại phòng để thêm loại phòng mới muốn tạo và nhập các thông tin cho Loại phòng đó

Bước 3: Thêm phòng vào Loại phòng tương ứng, chọn Loại phòng cần thêm phòng -> chọn biểu tượng biểu tượng Dấu cộng để thêm phòng -> Nhập tác thông tin phòng

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?