Ý nghĩa

Giúp khách sạn cấu hình khai báo thêm thị trường của  booking đặt phòng 

Chú ý

Chỉ tài khoản quản lý, chủ khách sạn có quyền cấu hình phần này.

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Thao tác chọn Hệ thống -> Nguồn Booking

Bước 2: chọn Thị trường và biểu tượng dấu Cộng để thêm thị trường

Bước 3: Nhập các thông tin của Thị trường cần thêm và chọn Thêm để hoàn thành thiết lập

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?