Ý nghĩa

Giúp khách sạn cấu hình khai báo thêm Công ty của  booking đặt phòng 

Chú ý

Chỉ tài khoản quản lý, chủ khách sạn có quyền cấu hình phần này.

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Thao tác chọn Hệ thống ->  Nguồn booking

Bước 2: chọn tab Công ty -> chọn biểu tượng dấu Cộng

Bước 3: Điền các thông tin cho Công ty cần xem và chọn Thêm để hoàn thành thiết lập

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?