Mục đích sử dụng: lễ tân quên không checkin phòng, cứ để phòng ở trạng thái không đến, mấy ngày sau lễ tân muốn cho nhận phòng đấy trong thời điểm quá khứ thì không biết thao tác như nào.
Hướng dẫn:
Nhìn trên sơ đồ thấy phòng 104 - Nam không đến, ngày hiện tại là 29/06, nhưng ngày muốn checkin là ngày 28/06/.

Bước 1: Kích vào chi tiết phòng để sửa ngày sẽ đến thành ngày hiện tại

Bước 2: Sau khi sửa ngày checkin xong, kích chọn nhận phòng

Bước 3:Kích vào bút chì bên cạnh ngày sẽ đến để sửa lại ngày checkin trong quá khứ

Ấn lưu để hoàn thành

Chú ý: Phải đăng nhập bằng tài khoản quản lí hoặc chủ khách sạn thì mới sửa được

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?