Ý nghĩa: Nhằm hướng dẫn khách sạn thao tác nhận phòng khách lẻ
Cac bước thực hiện:
Cách thứ nhất:
Bước 1: Đăng nhập hệ thống -> sơ đồ phòng chi tiết-> click phòng cần check in -> chi tiết

Bước 2: Sau khi vào chi tiết phòng -> chọn nhận phòng 

Cách thứ 2: Khách sạn có thể check in nhanh tại sơ đồ phòng chi tiết

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?