Mục đích sử dụng: lễ tân muốn checkin phòng cho khách nhưng hệ thống lại báo xung đột, lễ tân không biết xử lí thế nào.
Hướng dẫn:
Khách sạn muốn checkin phòng 104-Hương ngày 30 đến ngày 01

Khi kích vào chi tiết phòng để nhận phòng thì hệ thống lại báo xung đột. Tại màn hình này, khách sạn kích vào chi tiết để xem phòng mà hệ thống đang báo bị xung đột.

Hiện tại đang bị xung đột với phòng 104 mã đặt phòng 20, do phòng này khách quên chưa trả phòng, vẫn đang checkin nên sẽ không checkin được phòng mới vào. Vì vậy, lễ tân sẽ phải thực hiện thao tác trả phòng này.
Để checkout các phòng quá hạn, khách sạn có thể áp dụng trả phòng trong quá khứ (bắt buộc phải dùng tài khoản quản lí hoặc chủ khách sạn).Kích vào bút chì bên cạnh ngày đến-đi, chọn áp dụng trả phòng trong quá khứ, nhập lí do vào và ấn lưu.

Sau đó khách sạn thực hiện thao tác thanh toán và trả phòng này

Khi xử lí xong phòng bị xung đột, lễ tân có thể thao tác checkin phòng mới kia bình thường.
Bước 1:

Bước 2: Hoàn tất check in phòng mới

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?