Ý nghĩa: Hướng dẫn thao tác check in phòng khách đoàn
Các bước thực hiện:
Bước 1: Đăng nhập hệ thống -> Sơ đồ chi tiết -> chọn phòng cần check in -> chọn chi tiết đoàn

Bước 2: Sau khi chọn chi tiết đoàn -> tiến hành check in đoàn. Có 2 cách check in đoàn: check in cả đoàn và check in từng phòng

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?