Ý nghĩa

Giúp nhân viên khách sạn có thể theo dõi được doanh thu các phòng đã trả . Theo dõi được tình hình hoạt động khách sạn.

Chú ý

Tất cả các tài khoản đều có quyền xem báo cáo này

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Đăng nhập hệ thống >> Báo cáo >> Xem thêm báo cáo >> Báo cáo Lễ tân >> Doanh thu phòng đã trả

Bước 2: Click chọn Doanh thu phòng đã trả  ở báo cáo >> Chọn thời gian/ chọn ngày bắt đầu/ kết thúc >> Chọn Thứ tự sắp xếp (Có thể xuất thành file excel /PDF)

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?