Ý nghĩa

Giúp nhân viên khách sạn có thể theo dõi được doanh thu theo nguồn  . Theo dõi được tình hình hoạt động khách sạn.

Chú ý

  • Tất cả các tài khoản đều có quyền xem báo cáo này
  • Những phòng có chọn nguồn mới lên báo cáo này

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Đăng nhập hệ thống >> Báo cáo >> Xem thêm báo cáo >> Báo cáo tổng hợp >> Phân tích doanh thu chi tiết

Bước 2: Click chọn Phân tích doanh thu chi tiết  ở báo cáo >> Chọn thời gian/ chọn ngày bắt đầu/ kết thúc >> Chọn xem theo nguồn (Có thể xuất thành file excel /PDF)

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?