Ý nghĩa

Giúp nhân viên khách sạn có thể theo dõi được công nợ tổng hợp . Theo dõi được tình hình công nợ của khách sạn.

Chú ý

Tất cả các tài khoản đều có quyền xem báo cáo này

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Đăng nhập hệ thống >> Báo cáo >> Xem thêm báo cáo >> Báo cáo Lễ tân >> Công nợ tổng hợp

Bước 2: Click chọn Công nợ tổng hợp  ở báo cáo >> Chọn thời gian/ chọn ngày bắt đầu/ kết thúc >> Chọn công ty  (Có thể xuất thành file excel /PDF)

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?