Ý nghĩa

Giúp nhân viên khách sạn có thể theo dõi được các dịch vụ đã bán . Theo dõi được tình hình kinh doanh dịch vụ mở rộng của khách sạn.

Chú ý

Tất cả các tài khoản đều có quyền xem báo cáo này

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Đăng nhập hệ thống >> Báo cáo >> Xem thêm báo cáo >> Báo cáo Buồng phòng >> Sử dụng dịch vụ/ Tổng hợp dịch vụ

Bước 2: Click chọn Sử dụng dịch vụ/ Tổng hợp sử dụng dịch vụ  ở báo cáo >> Chọn thời gian/ chọn ngày bắt đầu/ kết thúc >> Chọn Tên dịch vụ (Có thể xuất thành file excel /PDF)

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?