Ý nghĩa

Giúp nhân viên khách sạn có thể theo dõi được các hóa đơn và dịch vụ đã xóa . Theo dõi được tình hình hoạt động khách sạn.

Chú ý

Tất cả các tài khoản đều có quyền xem báo cáo này

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Đăng nhập hệ thống >> Báo cáo >> Xem thêm báo cáo >> Báo cáo Kiểm soát >> Xóa hóa đơn/ dịch vụ

Bước 2: Click chọn Xóa hóa đơn/ dịch vụ  ở báo cáo >> Chọn thời gian/ chọn ngày bắt đầu/ kết thúc >> Chọn phân hệ (Có thể xuất thành file excel /PDF)

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?