Ý nghĩa

Báo cáo giúp theo dõi tình trạng sửa phòng hay khóa phòng trong khách sạn. Các phòng sửa sẽ không được tính vào công suất bán phòng, giúp bộ phận kinh doanh quản lý được số lượng phòng có thể bán.

Chú ý

Tất cả các tài khoản đều có quyền xem báo cáo này

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Đăng nhập hệ thống >> Báo cáo >> Xem thêm báo cáo >> Báo cáo quản lý>> Sửa/ khóa phòng

Bước 2: Chọn ngày để xem số lượng phòng đang sửa

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?