Ý nghĩa

Giúp khách sạn gán phòng cho khách lẻ sau khi đặt phòng.

Chú ý 

Để thực hiện được thao tác này booking đó phải đang ở trạng thái đặt phòng chưa gán. 

Hướng dẫn thao tác

Có 2 cách để gán phòng như sau:
Cách 1: Kích vào số phòng chưa gán, ấn vào mũi tên và chọn gán phòng

Chọn số phòng muốn gán và ấn lưu

Cách 2: Kích vào số phòng chưa gán, ấn vào mũi tên và chọn Chi tiết

Tại màn hình chi tiết phòng, kích vào loại phòng để chọn phòng muốn gán và sau đó ấn lưu để hoàn thành.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?