Ý nghĩa: sử dụng trong trường hợp khách đi riêng lẻ, không đi theo đoàn
Hướng dẫn: có các cách đặt phòng khách lẻ như sau:
Cách1: đặt ở phần khách lẻ
Kích vào khách lẻ, chọn khoảng thời gian muốn đặt, chọn biểu tượng tìm kiếm để kiếm tra phòng trống

Tiếp theo chọn loại phòng, phòng muốn đặt, chọn giá, nhập đầy đủ các thông tin của khách. Cuối cùng ấn đặt phòng để hoàn thành

Cách 2: đặt phòng trên sơ đồ timeline
Kéo chọn khoảng thời gian muốn đặt, chọn khách lẻ

Tại màn hình này, nhập đầy đủ thông tin: loại phòng, phòng, giá tiền và tên khách. Cuối cùng ấn đặt phòng để hoàn thành

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?