Ý nghĩa: sử dụng trong các trường hợp khách đi theo 1 đoàn
Hướng dẫn:
Đầu tiên vào phần Khách đoàn, sau đó chọn Tạo đoàn. Tại đây chọn thời gian muốn đặt phòng và sau đó ấn tìm kiếm để kiểm tra phòng trống.

Sau đó hệ thống sẽ hiện ra các loại phòng với số phòng trống tương ứng, kích chọn các hạng phòng muốn đặt, sau đó ấn Tiếp theo

Tại màn hình thông tin đoàn nhập các thông tin cần thiết vào, ví dụ tên khách, di động, tên nước, sau đó ấn tiếp theo

Tại màn hình thanh toán nếu khách có đặt cọc thì khách sạn có thể nhập số tiền vào và ấn thêm thanh toán, nếu không có thì chọn bỏ qua thanh toán để kết thúc quy trình đặt phòng đoàn

Sau khi đặt đoàn thành công, khách sạn có thể thực hiện các thao tác gán phòng, sửa giá phòng,...

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?