Ý nghĩa

Giúp khách sạn thay đổi tỷ giá trong phần mềm. 

Hướng dẫn thao tác 

Bước 1: Vào cấu hình -> chọn tab Tiền Tệ.

Bước 2:  Trong phân mục tiền tệ khách sạn điền tỷ giá và tiền tệ tương ứng. 

Bước 3: Sau khi điều chỉnh xong ấn "LƯU" 

=> Đã hoàn thành xong việc điều chỉnh tỷ giá

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?