Ý nghĩa

Giúp khách sạn thiết lập giá cho từng loại phòng. 

Hướng dẫn thao tác 

Bước 1: Vào cấu hình -> Chọn tab Phòng &Giá

Bước 2: Trong giao diện Phòng & Giá chọn tab Giá -> chọn hạng phòng cần thiết lập giá. 

Bước 3: Trong phân mục này hệ thống sẽ để mặc định loại giá có tên "DEFAULT"- giá mặc định, khách sạn có thể điều chỉnh tên này phù hợp với các loại giá của khách sạn.
Để thêm loại giá mới ta ấn vào "Thêm chính sách giá".

Bước 4: Chọn loại giá cần cấu hình và điền giá 

Bước 5: Sau khi thêm giá , ấn tab "Lưu" 

=> Đã hoàn thành xong việc cấu hình giá.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?