Ý nghĩa

Giúp khách sạn thiết lập giá phụ thu khi thêm khách. 

Hướng dẫn thao tác

Bước 1: Vào cấu hình -> Chọn tab Phòng &Giá

Bước 2: Trong giao diện Phòng & Giá chọn tab Giá -> chọn hạng phòng cần phụ thu thêm khách. 

Bước 3: Trong mục này khách sạn có thể chọn cấu hình phụ thu thêm người lớn hoặc thêm trẻ em. Nếu muốn phụ thu thêm người lớn ta chọn tab "Giá thêm người lớn", còn nếu muốn phụ thu khi thêm trẻ em ta chọn " Giá thêm trẻ em" 

Bước 4: Sau khi thêm giá phụ thu xong, ấn tab "Lưu" 

=> Đã hoàn thành xong thao tác thiết lập giá phụ thu khi thêm khách. 

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?