Ý nghĩa

Giúp khách sạn thiết lập giá phụ thu trả phòng muộn. 

Hướng dẫn thao tác

Bước 1: Vào cấu hình -> Chọn tab Phòng &Giá

Bước 2: Trong giao diện Phòng & Giá chọn tab Giá -> chọn hạng phòng-> chọn loại giá cần điều chỉnh giá phụ thu trả phòng muộn.

Bước 3: Sau khi thêm giá phụ thu xong, ấn tab "Lưu" 

=> Đã hoàn thành xong thao tác thiết lập giá phụ thu trả phòng muộn. 

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?