Ý nghĩa

Giúp khách sạn thiết lập giá phụ thu nhận phòng sớm. 

Hướng dẫn thao tác

Bước 1: Vào cấu hình -> Chọn tab Phòng &Giá

Bước 2: Trong giao diện Phòng & Giá chọn tab Giá -> chọn hạng phòng-> chọn loại giá cần điều chỉnh giá phụ thu nhận phòng sớm

Bước 3: Sau khi chọn loại giá cần cấu hình phụ thu nhận phòng sớm có mục "Phí checkin sớm". Tích vào ô bên cạnh của mục "Phí checkin sớm", điền thời gian thu phí check in sớm.
Ví dụ:  1 giờ ..... 30.000 vnđ
-> check in sớm trước 1 tiếng tính từ thời điểm check in mặc định sẽ phụ thu thêm 30.000 vnđ.

Bước 4: Sau khi thêm giá phụ thu xong, ấn tab "Lưu"

=> Đã hoàn thành xong việc cấu hình phụ thu check in sớm. 

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?