Ý nghĩa: Giúp khách sạn hiểu rõ thao tác đổi phòng
Các bước thực hiện:
Bước 1: Đăng nhập hệ thống -> Sơ đồ chi tiết -> Click phòng muốn đổi -> chon đổi phòng 

Bước 2: Chọn loại phòng muốn đổi sang -> chọn số phòng muốn đổi -> nhập lí do đổi phòng -> nếu đổi giá phòng khác có thể tích vào đổi giá -> cuối cùng chọn thực hiện 

Ngoài cách đổi phòng tại sơ đồ chi tiết, có thể đổi phòng tại sơ đồ phòng xem theo thời gian.
Cách thực hiện như sau: Chọn sơ đồ xem theo thời gian -> Chọn phòng muốn đổi -> chuyển phòng 

Tương tự với cách đổi phòng trước, nhập các thông tin để hoàn thành đổi phòng 

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?