Mục đích: khách muốn ở thêm vài ngày, lễ tân phải thực hiện thao tác gia hạn thêm ngày ở cho khách
Hướng dẫn:
Nhìn trên sơ đồ timeline thấy phòng 102 Hoàng Tuấn Nam đang ở từ ngày 29 đến 01

Lễ tân muốn gia hạn thêm ngày ở cho phòng này, đầu tiên kích vào chi tiết phòng và chọn đổi ngày ở

Sau đó điều chỉnh lại thời gian và ấn thực hiện

Cách khác, trên sơ đồ timeline có thể chọn chi tiết

Tại màn hình chi tiết phòng, kích vào bút chì bên cạnh ngày checkin, checkout để điều chỉnh lại ngày và ấn lưu.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?