Ý nghĩa: Giúp khách sạn ghi lại các khoản nợ mà khách chưa trả trên phần mềm
Lưu ý: Đối với khách chưa có công ty trên phần mềm, ta cần tạo công ty trước mới có thể thanh toán công nợ.
Hướng dẫn thao tác:
Bước 1: Chọn vào phòng cần thanh toán và chọn xem chi tiết

Bước 2: Trong chi tiết phòng, chọn tab thanh toán -> chọn thanh toán -> chọn hình thức thanh toán là công nợ

Bước 3: Chọn loại tiền tệ -> nhập số tiền cần thanh toán -> chọn công ty -> ấn nút thanh toán -> đồng ý.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?