Ý nghĩa: Giúp khách sạn thực hiện thao tác thanh toán cho khách
Hướng dẫn thao tác:
Bước 1: Chọn vào phòng cần thanh toán và chọn xem chi tiết

Bước 2: Trong chi tiết phòng, chọn tab thanh toán  -> chọn hình thức thanh toán -> chọn loại tiền tệ -> nhập số tiền cần thanh toán -> ấn nút thanh toán -> chọn đồng ý.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?