Ý nghĩa: Giúp khách sạn thao tác thanh toán cho khách đoàn
Hướng dẫn thao tác:
Trên sơ đồ phòng, chọn vào một phòng trong đoàn cần thanh toán, chọn chi tiết đoàn.

Trong chi tiết phòng, chọn tab thanh toán.

  • Thanh toán cho 1 phòng trong đoàn:

Bấm vào dấu cộng ở phòng cần thanh toán.

Chọn hình thức thanh toán -> chọn loại tiền tệ -> nhập số tiền cần thanh toán -> bấm thanh toán -> đồng ý.

  • Thanh toán cho nhiều phòng trong đoàn cùng một lúc:

Tick vào các phòng cần thanh toán -> bấm thanh toán

Chọn hình thức thanh toán và loại tiền tệ -> bấm thanh toán

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?