Ý nghĩa: Tạo sửa chữa phòng sẽ giúp khách sạn nắm rõ hơn được thời gian sửa chữa thời gian hoàn thành việc sửa chữa
Hướng dẫn:
Bước 1: Đăng nhập phần mềm -> sơ đồ timeline
Bước 2: Chọn phòng cần tạo sửa chữa -> kéo chuột giai đoạn cần sửa chữa  -> chọn thiết lập sửa phòng

Bước 3: Điền các thông tin cần thiết -> nhập lí do -> Chọn thêm

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?