Ý nghĩa: Giúp khách sạn thao tác hủy đoàn đang đặt
Hướng dẫn thao tác:
Bước 1:
Vào khách đoàn -> chọn đoàn đang đặt -> điền các thông tin để tìm kiếm đoàn và ấn tìm kiếm
Bước 2: Chọn đoàn đó và bấm hủy đoàn -> nhập lí do và bấm thực hiện.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?