Ý nghĩa: Giúp khách sạn hủy phòng đã checkn in và check out nhầm trên hệ thống
Lưu ý: Chỉ có tài khoản chủ khách sạn hoặc quản lý mới có thể thực hiện được thao tác này.
Hướng dẫn thao tác:
Bước 1:
Chọn phòng cần hủy -> chọn undo check out

 -> nhập lí do -> bấm thực hiệnSau khi undo check out thành công -> thực hiện thao tác cancel phòng cho phòng đang check in.

 -> nhập lí do -> bấm thực hiện

Sau khi undo check in thành công -> thực hiện thao tác cancel phòng cho phòng đang đặt.

-> nhập lí do -> bấm thực hiện

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?