Ý nghĩa: Hướng dẫn khách sạn thay đổi một số thông tin trong hóa đơn
Chú ý: chỉ áp dụng tài khoản quản lý hoặc chủ khách sạn
Các bước thực hiện:
Đăng nhập hệ thống -> cấu hình -> Khác -> biểu mẫu

Tại màn hình này, khách sạn có thể thiết lập khổ giấy cho hóa đơn

Có 2 cách xem hóa đơn: xem hóa đơn ở thời điểm trả phòng và xem hóa đơn ở thời điểm hiện tại 

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?