Ý nghĩa: hướng dẫn thao tác trả phòng khách đoàn
Các bước thực hiện:
Thao tác: Đăng nhập hệ thống -> sơ đồ chi tiết -> chi tiết đoàn

Có 2 cách thanh toán:
Cách 1: thanh toán từng phòng. Chọn tất cả các phòng -> chọn chữ thanh toán

Cách 2: thanh toán một phòng chung cả đoàn. Chọn dấu cộng nhỏ bên cạnh 1 phòng -> chọn hình thức thanh toán -> nhập tổng số tiền -> thanh toán

Sau khi thanh toán tiền phòng, tiến hành check out đoàn. Tích vào phòng muốn check out -> chọn trả phòng 

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?