Ý nghĩa
Hướng dẫn khách sạn thay đổi thông tin phòng 

Hướng dẫn thao tác
Bước 1: Vào cấu hình-> Phòng & Giá. 

Bước 2: Chọn hạng phòng -> chọn phòng cần thay đổi thông tin. -> chọn tab "Sửa" 

Bước 3: Sau khi ấn tab "Sửa" hệ thống hiện ra một bảng mới -> điền các thông tin cần đổi cho phòng-> ấn "Lưu" 

=> Đã hoàn thành xong việc thay đổi thông tin phòng.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?