Ỹ nghĩa: Hướng dẫn thao tác thay đổi hình thức thanh toán trong trường hợp khách sạn thanh toán nhầm hình thức
Các bước thanh toán:
Đăng nhập hệ thống -> Sơ đồ chi tiết -> Chi tiết phòng cần thanh toán

Sau khi vào anh chi tiết phòng, chọn tab thanh toán -> chọn hình thức thanh toán:

Trong trường hợp khách sạn đã thanh toán cho khách nhưng bị nhầm, khách sạn vui lòng xóa thanh toán cũ:

và thao tác chọn lại hình thức thanh toán:

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?