Ý nghĩa: Giúp khách sạn thêm đặt cọc cho khách
Hướng dẫn thao tác:
Ta có thể thêm đặt cọc trực tiếp khi thao tác đặt phòng cho khách.
Đối với khách lẻ:
Khi đặt phòng khách lẻ, chọn vào nút thanh toán -> chọn phương thức thanh toán -> loại tiền tệ -> nhập số tiền -> bấm thanh toán
Bước 1:

Bước 2:

Đối với khách đoàn:
Khi đặt khách đoàn, đến bước thanh toán, chọn hình thức thanh toán -> loại tiền tệ -> nhập số tiền -> bấm thêm thanh toán -> chọn đồng ý.
Bước 1:

Bước 2:

Bước 3:

Đối với các booking đã đặt rồi nhưng sau đó mới cần nhập thêm đặt cọc thì thêm đặt đặt cọc bằng cách thêm thanh toán cho phòng đó như bình thường.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?