Ý nghĩa: Chốt ca trước và bàn giao cho ca sau
Hướng dẫn:
Bước 1: Đăng nhập phần mềm bằng tài khoản Lễ tân, quản lý, chủ khách sạn > Click tên tài khoản , Chọn bàn giao ca hoặc chọn Đăng xuất > Bàn giao ca

Bước 2: Kiểm tra giao dịch trong ca bằng cách Click tổng thu/ tổng chi/ giao dịch trong ca

Sau đó nhập số tiền thực tế trong két, số tiền bàn giao cho ca sau hoặc số tiền bàn giao cho quản lý > Tích chọn việc cần làm đã hoàn thành (nếu có)> Nhập người nhận > Click Bàn giao

Bước 3: Nhập mật khẩu của tài khoản đang truy cập > Click xác nhận

Trong trường hợp quên mật khẩu người dùng có thể chọn mật khẩu ứng với tài khoản đã lưu khi đăng nhập phần mềm

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?