I. Ý nghĩa – Mục đích

Giúp khách sạn cấu hình giá để tính tiền cho khách ở trọn ngày.

Lưu ý: Chỉ tài khoản quản lý, chủ khách sạn có quyền cấu hình phần này.

II. Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Thao tác chọn Hệ thống >> Cấu hình >> Phòng và Giá >> chọn tab Giá

Bước 2: Chọn hạng phòng muốn cấu hình giá >> Chọn chính sách giá mặc định >> Chọn vào ô Giá Ngày

Giá ngày được tính theo 2 trường hợp: Giá ngày tính theo khung giờ và giá ngày tính theo thời gian khách lưu trú trong 24h

 

  1. TRƯỜNG HỢP 1: Giá ngày tính theo khung giờ check in - check out mặc định

Bước 3: Nhập các thông tin cho cấu hình giá ngày: Thời gian bắt đầu áp dụng, Giá cả ngày, giá phụ thu check in sớm, check out muộn, phụ thu người lớn trẻ em.

Lưu ý:Chức năng “Tính giá phòng là 1 ngày nếu khách ở trong khoảng thời gian chọn” dùng để cài đặt trong trường hợp khách đến ở trong ngày không trong khung giờ check in - check out mặc định nhưng khách sạn chỉ muốn tính tiền phòng 1 ngày thì có thể dùng chức năng này.

Với set up như ví dụ trên thì hệ thống sẽ tự động tính giá phòng là 1 ngày nếu khách check in sau 06:00 và out trước 20:00 cùng ngày

Sau khi hoàn thành các thông tin cấu hình -> chọn Lưu để hoàn thành cài đặt.

2. TRƯỜNG HỢP 2: Giá ngày tính theo thời gian khách lưu trú trong 24h

Khi chọn option này thì hệ thống lúc này chỉ tính phụ phí checkout muộn.

Bước 3: Nhập thông tin giá ngày, giá phụ thu check out muộn và giá phụ thu thêm người

Sau khi hoàn thành các thông tin cấu hình -> chọn Lưu để hoàn thành cài đặt.


Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?