ENG – Chi tiết dọn phòng

Để có danh sách các phòng đang bẩn để bộ phận buồng phòng dọn thao tác như sau:

Buồng phòng >  Chi tiết dọn phòng > Chọn ngày > Điền tên nhân viên >  In ra

Diễn giải kí hiệu viết tắt:

S ( Service): Dọn theo yêu cầu của khách

FS (Full Service): Dọn phòng hằng ngày

ARR: Khách sẽ đến

DEP: Khách sẽ đi, khi bộ phận buồng phòng nhìn vào đây sẽ biết được thời gian khách trả phòng để dọn.

N/A: Phòng không cần dọn

Lưu ý: Tên nhân viên sẽ được tài khoản chủ khách sạn tạo, để tạo tài khoản tên nhân viên chủ khách sạn thực hiện như sau:

Dấu 3 gạch ≡ > Cấu hình > Nhân viên & phân quyền >  Nhân viên > Thêm nhân viên >  Điền đầy đủ thông tin tài khoản > Lưu.

 

Lưu ý: Những dấu (*) là bắt buộc phải điền,

Tên đăng nhập: Ghi liền không dấu ( không dùng email để tạo tên đăng nhập cho buồng phòng)

Mật khẩu: Ít nhất 6 kí tự bao gồm chữ và số

Phân quyền: Chọn nhân viên buồng phòng

Did the guide help you ?

0