Bật tắt các thông báo gửi về điện thoại

Thao tác này giúp chủ Khách sạn nhận hoặc không nhận thông báo khi có thay đổi trên phần mềm

Bật tắt thông báo từ thiết bị

Thiết bị dùng hệ điều hành Androi : Khách sạn vào phần Cài đặt

> chọn Thông báo

> tìm đến EzCloudhotel 

chọn để bật thông báo,

chọn để tắt thông báo

Thiết bị dùng hệ điều hành IOS: Khách sạn vào phần Cài đặt

> chọn Thông báo

> tìm đến EzCloudhotel 

chọn để bật thông báo,

chọn để tắt thông báo

Bật tắt thông báo từ App

Sau khi đã đăng nhập vào app, tại màn hình Hôm nay, Khách sạn chọn biểu tượng

chọn để bật thông báo, chọn để tắt thông báo

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0