Cài đặt khổ giấy in hóa đơn, biên lai

Cài đặt khổ giấy in hóa đơn, biên lai hỗ trợ Khách sạn sử dụng được các loại máy in linh hoạt

Chỉ có tài khoản được phân quyền Quản lý hoặc tài khoản chủ Khách sạn thực hiện được thao tác này

Khổ giấy in hóa đơn, biên lai trong đặt phòng

  • Chọn biểu tượng 3 gạch  > chọn Cấu hình > chọn Máy in & Mẫu in

  • Chọn khổ giấy tại biểu tượng > chọn Lưu để lưu lại

 

Khổ giấy in hóa đơn, biên lai trong Quản lý bán hàng

  • Chọn biểu tượng 3 gạch  > chọn Cấu hình > chọn Máy in & Mẫu in

  • Chọn khổ giấy tại biểu tượng > chọn Lưu để lưu lại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0