Cập nhật giá linh hoạt

Xin chào người dùng ezCloudhotel. Bạn có thể cập nhật giá bán cho các OTA với các khoảng thời gian khác nhau ngay bây giờ.

Xem video sau để biết được cách cập nhật linh hoạt theo chặng.

Các bước mở màn hình cập nhật giá bán


Làm theo các bước sau:

Bước 1: Login vào hệ thống

Bước 2: Click menu Bán phòng

Bước 3: Click submenu  Phòng trống và giá

Bước 4: Click button Cập nhật theo chặng

Các bước cập nhật giá theo chặng


Bước 1: Chọn loại thao tác là Giá

Bước 2:  Chọn khoảng thời gian muốn áp dụng cùng giá trị cho ngày trong tuần.
(Lưu ý chỉ chọn được max 730 ngày tính từ hiện tại)

Bước 3: Chọn loại phònggói giá muốn áp dụng.

Bước 4: Click button Cập nhật

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

2+