Cập nhật giá phòng trên CMS

Khi sử dụng ezCMS, khách sạn không cần lên từng kênh để cập nhật giá phòng nữa. Khách sạn chỉ cần cập nhật giá trên ezCMS.

ezCMS cho phép khách sạn cập nhật giá cho từng kênh, từng loại phòng hoặc toàn bộ các kênh, toàn bộ các phòng trong nhiều khoảng thời gian khác nhau cùng một lúc.

Hướng dẫn thao tác

  • Vào Kênh phân phối trên thanh công cụ > Chọn Cập nhật giá phòng

  • Điền thông tin User Name  và Password > Nhấp chuột vào Sign in

  • Dưới đây là giao diện của ezCMS sau khi đăng nhập

 

Có 2 cách để cập nhật giá phòng

1. Cập nhật giá phòng từng ngày

  • Di chuột đến Instant > Chọn Rate

  • Chọn Roomtype > Chọn loại phòng và kênh OTA tương ứng cần sửa giá > Nhấp chuột vào từng ô để sửa giá > Chọn Update để hoàn thành

 

2. Cập nhật giá hàng loạt

  • Chọn Bulk Update > Chọn Rate > Chọn loại phòng và kênh OTA muốn cập nhật giá > Nhập chuột vào Next

  • Chọn Khoảng thời gian cần cập nhật giá > Chọn Add Date Range nếu muốn thêm nhiều khoảng thời gian > Chọn Next để sang bước tiếp theo

  • Nhập giá cần điều chỉnh vào ô vuông. Nếu giá của các ngày trong tuần giống giá ngày thứ Hai > Chọn biểu tượng  để copy giá cho các ngày còn lại > Chọn Finish để hoàn thành cập nhật giá

 

*Chú ý: Sau khi cập nhật giá xong, khách sạn cần vào phần Rates để kiểm tra lại giá đã cập nhật đúng chưa. Hệ thống sẽ mất từ 3-5 phút để cập nhật lại giá mới lên các kênh OTA.

 

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0