Cập nhật phòng trống

Việc cập nhật phòng trống giúp khách sạn chủ động đẩy số lượng phòng trống lên ezBooking, Kênh phân phối (các kênh OTA) và OneInventory. Khách sạn có thể tùy ý đẩy bán đúng hoặc nhiều hoặc ít hơn lượng phòng đang có để phù hợp với tình hình kinh doanh.

Cập nhật phòng trống lên ezBooking, Kênh phân phối và OneInventory có thao tác tương tự nhau, muốn cập nhật phòng trống ở trang nào, Khách sạn có thể chọn vào module đó và thao tác như hướng dẫn dưới đây.

1. Cập nhật phòng trống hàng loạt

Bước 1: Vào Booking Engine/Kênh phân phối/OneInventory > Cập nhật phòng trống > Cập nhật bán phòng nhiều chặng

Bước 2: 

  • Nếu muốn cập nhật đúng số lượng phòng hiện đang có > Chọn Phòng trống > Tích vào ô Lấy số lượng bằng phòng trống thực tế > Chọn Khoảng thời gian > Chọn Loại phòng > Lưu lại
  • Khách sạn có thể thêm nhiều khoảng thời gian bằng cách nhấp chuột vào THÊM KHOẢNG

  • Nếu muốn cập nhật nhiều hơn hoặc ít hơn số lượng phòng trống hiện có, Khách sạn nhập số lượng phòng muốn đẩy bán và làm thao tác tương tự như trên.

Chú ý: Mỗi lần cập nhật phòng trống, Khách sạn chỉ nên cập nhật khoảng thời tối đa là 1 năm để hệ thống cập nhật cập nhật được đầy đủ và chính xác nhất

 

2 Cập nhật phòng trống từng ngày

  • Vào Booking Engine/Kênh phân phối/OneInventory > Chọn Cập nhật phòng trống > Nhấp chuột vào số phòng trên dòng “Đang bán” theo ngày muốn cập nhật > Điền số lượng phòng muốn đẩy bán >  Chọn Xác nhận để hoàn thành

 

3. Một số điều cần lưu ý

  • Sau khi cập nhật phòng trống xong, cần chờ từ 3-5 phút để hệ thống cập nhật lại số lượng phòng lên Booking Engine.
  • Nếu cập nhật phòng trống của module nào hiển thị N/A ở các ngày nghĩa là các phòng chưa được cập nhật phòng trống, Khách sạn cần cập nhật phòng trống cho loại phòng đó để đẩy bán phòng lên trang ezBooking, các kênh OTA và Kênh OneInventory.
  • Đối với Khách sạn bán phòng theo phương thức Bán hết các phòng đang còn và cập nhật tự động, nếu cập nhật số lượng phòng bán nhiều hơn hoặc ít hơn số lượng phòng trống thực tế thì khi có bất kỳ 1 thao tác nào làm thay đổi số lượng phòng trống (check in, check out, đặt phòng mới, chuyển phòng, gia hạn ngày ở của khách…) của loại phòng vào ngày Khách sạn đẩy bán, hệ thống sẽ tự động cập nhật lại số lượng phòng bán bằng số lượng phòng trống.
  • Đối với Khách sạn bán phòng theo phương thức Bán theo cấu hình, việc cập nhật phòng trống phải được thực hiện thường xuyên và phải nằm trong sự kiểm soát của khách sạn. Ví dụ: Loại phòng Superior thực tế có 4 phòng, khách sạn chỉ muốn bán 2 phòng trên ezBooking, vì vậy cập nhật phòng trống là 2 phòng. Nhưng khách sạn đột xuất có booking 4 phòng Superior từ đại lý bên ngoài ( không thông qua ezBooking), nếu không cập nhật số lượng kịp thời về 0 trong màn hình cập nhật phòng trống, trường hợp overbooking rất dễ xảy ra. Mọi trường hợp overbooking từ phương thức bán theo cấu hình, ezCloud sẽ không chịu trách nhiệm.

 

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0