Cập nhật phóng bán linh hoạt

Xin chào người dùng ezCloudhotel. Bạn có thể cập nhật phòng bán, giá,… linh hoạt cho các OTA ngay bây giờ.

Xem video sau để biết được cách cập nhật linh hoạt theo chặng.

Các bước mở màn hình cập nhật bán phòng


Làm theo các bước sau:

Bước 1: Login vào hệ thống

Bước 2: Click menu Bán phòng

Bước 3: Click submenu  Phòng trống và giá

Bước 4: Click button Cập nhật theo chặng

Các bước cập nhật số lượng phòng bán


Bước 1: Chọn checkbox Lấy số lượng bằng phòng trống thực tế nếu bạn muốn bán bằng số lượng phòng trống trên hệ thống ezCloudhotel.

Bước 2:  Chọn khoảng thời gian muốn áp dụng cùng giá trị cho ngày trong tuần.
(Lưu ý chỉ chọn được max 730 ngày tính từ hiện tại)

Bước 3: Chọn loại phòng muốn áp dụng.

Bước 4: Click button Cập nhật

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

3+