Cấu hình email gửi đi

Email Marketing giúp khách sạn gửi mail đến khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

Để tính năng Email Marketing được gửi tới khách hàng trước tiên phải cấu hình email sẽ gửi tới khách hàng là email nào, thao tác như sau:

Cấu hình email

  • Vào Email Marketing > Chọn Cấu hình > Nhấp chuột vào + Thêm

  • Chọn SMTP > Chọn Loại email (khi đấy Máy chủ + Cổng sẽ tự điền thông tin vào) > Tên email > Tên tài khoản > Mật khẩu (tự đặt) > Lưu

 

Tạo chữ kí cho email

  • Vào Email Markeing > Chọn Cấu hình > Nhấp chuột vào + Thêm > Chọn Chữ ký > Điền Tên khách sạn > Tải logo khách sạn > Điền đầy đủ thông tin về khách sạn > Lưu để hoàn thành

 

Hướng dẫn cài logo khách sạn vào chữ kí

  • Nháy đúp chuột vào logo của ezCloud

  • Dán đường link url ảnh logo của Khách sạn > chỉnh sửa Chiều rộng, Chiều dài > Chọn Đồng ý

Chú ý: Link url có dạng đuôi như là png, jpg, svg… Nếu chưa biết các lấy link URL ảnh Logo, Khách sạn có thể lên Google tìm từ khoá “Lấy link url ảnh online” để tham khảo thêm. 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0