Cấu hình giá qua đêm

Giúp khách sạn cấu hình giá để tính tiền cho khách ở khung đêm, những Khách check in vào khung đêm sẽ có giá riêng

Lưu ý: Chỉ tài khoản quản lý, chủ khách sạn có quyền cấu hình phần này.

Các bước thao tác:

Vào cấu hình giá

Chọn biểu tượng 3 gạch  > chọn Cấu hình > chọn Phòng & Giá > chọn Giá

Các thao tác chỉnh sửa

  • Chọn hạng phòng muốn cấu hình giá > chọn chính sách giá mặc định > Bấm tích ô Giá đêm

Lưu ý: Thời gian trong khung đêm sẽ lấy theo cấu hình thời gian (ảnh ví dụ: 21:00 đêm hôm trước đến 09:00 sáng hôm sau)

  • Cấu hình giá trọn đêm: Khách sạn nhập số tiền trọng đêm vào ô giá đêm sau đó lưu lại

  • Cấu hình check in sớm, check out muộn đêm: Chức năng này để tính tiền cho những khách ở ngoài khung đêm nhưng vẫn muốn tính tiền nằm trong khung. Như ảnh ví dụ, mốc tính check in sớm đêm là 21:00 và mốc tính check out muộn đêm sẽ là 09:00 hôm sau

Khách sạn bấm chọn dấu “+ để thêm giờ tính check in sớm hoặc check out muộn sau đó nhập các giờ tương ứng giá tiền > chọn lưu lại

  • Chức năng tự động tính giá đêm:  chức năng này được hiểu là khi khách vào ở bất kỳ khung nào thỏa mãn điều kiện chọn thì phần mềm sẽ bỏ qua giá giờ và tự động tính thành giá đêm

Thời gian nhận phòng hoặc trả phòng tự động phải thuộc khung đêm

Ví dụ : Khách sạn muốn những khách check in vào thời điểm 01:00 rạng sáng hoặc check out lúc 03:00 thì sẽ tự động tính thành giá trọn đêm như ảnh sau:

 

Sau khi đã hoàn thành nhập dữ liệu, Khách sạn chọn Lưu để kết thúc. Khách sạn có thể kiểm tra lại cấu hình bằng cách chọn Kiểm tra, nhập ngày giờ để xem được giá đã cấu hình phù hợp hay chưa.

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

3+