Cấu hình giá tuần

Lưu ý: Chỉ tài khoản quản lý, chủ khách sạn có quyền cấu hình phần này.

Các bước thao tác:

Vào cấu hình giá

Chọn biểu tượng 3 gạch  > chọn Cấu hình > chọn Phòng & Giá > chọn Giá

Các thao tác chỉnh sửa

  • Chọn hạng phòng muốn cấu hình giá tuần > chọn chính sách giá mặc định > chọn tích ô Giá tuần > nhập Giá > chọn Lưu

Lưu ý: Tính “Giá tuần” khi khách lưu trú đủ 7 ngày tại khách sạn

Khi ở chưa tới 7 ngày hệ thống sẽ tính bằng giá ngày cho các ngày đang ở.
Khi ở quá 7 ngày thì sẽ là giá tuần + giá ngày

Khách sạn có thể kiểm tra lại cấu hình bằng cách chọn Kiểm tra, nhập ngày giờ để xem được giá đã cấu hình phù hợp hay chưa.

 

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

0