Cấu trúc

Trang tra cứu hướng dẫn sử dụng phần mềm ezCloudhotel được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ người dùng trong việc sử dụng, vận hành và khai thác hệ thống.

Trang tài liệu được xây dựng gồm các phần chính:

 1. Giới thiệu sản phẩm ezFolio: giới thiệu tổng quan về sản phẩm ezFolio, giúp người dùng có cái nhìn tổng quát và đầy đủ nhất về sản phẩm và các tính năng sản phẩm đáp ứng. Cập nhật các thông tin mới nhất về lịch sử phát triển, nâng cấp của sản phẩm.
 2. Tra cứu và sử dụng Help page: hướng dẫn người dùng cách tra cứu, sử dụng trang tài liệu để đạt được kết quả tốt nhất
 3. Thuật ngữ và các từ viết tắt: giải thích các thuật ngữ, từ ngữ viết tắt được sử dụng trong hướng dẫn
 4. Làm quen với hệ thống: Giới thiệu tổng quan về phần mềm ezFolio để người sử dụng làm quen với giao diện & các thao tác cơ bản trên hệ thống
 5. Cấu hình cơ bản trên hệ thống: hướng dẫn người dùng các thao tác cấu hình hệ thống cơ bản
 6. Sử dụng các công cụ trên hệ thống: hướng dẫn người dùng mục đích, ý nghĩa, cách sử dụng của các công cụ được thiết lập sẵn trên hệ thống
 7. Xem và khai thác các báo cáo trên hệ thống: hướng dẫn người dùng cách xem và khai thác ý nghĩa, mục đích sử dụng của các báo cáo trên hệ thống
 8. Đặt phòng: hướng dẫn người dùng thực hiện các thao tác nghiệp vụ liên quan tới Đặt phòng trên hệ thống
 9. Lễ tân: hướng dẫn người dùng thực hiện các thao tác nghiệp vụ liên quan tới Lễ tân trên hệ thống
 10. Buồng phòng: hướng dẫn người dùng thực hiện các thao tác nghiệp vụ liên quan tới Buồng phòng trên hệ thống
 11. Thu ngân: hướng dẫn người dùng thực hiện các thao tác nghiệp vụ liên quan tới Thu ngân trên hệ thống
 12. Khách đoàn: hướng dẫn người dùng thực hiện các thao tác nghiệp vụ liên quan tới Khách đoàn trên hệ thống

 

Hướng dẫn có giúp ích được cho bạn không ?

1+